Život firmy:

Bowling 2007

V piatok 14.12.2007 sa všetci zames-tnanci a zástupcovia dodávateľských firiem stretli na koncoročnom vyhodnotení roku 2007. Súčasťou bol aj 1. bowlingový turnaj, do ktorého sa zapojilo 30 hráčov. Po odohratí troch skupín postúpilo do finále 9 hráčov. Víťazom sa stal Jaroslav Murko, st. z firmy Murko. 2. miesto zachránil pre Timex Ľubo Fuňák a tretí sa umiestnil Ivan Havlík z Baumitu.

Bowling 2007 Bowling 2007 Bowling 2007 Bowling 2007 Bowling 2007 Bowling 2007 Bowling 2007 Bowling 2007 Bowling 2007 Bowling 2007 Bowling 2007 Bowling 2007 Bowling 2007 Bowling 2007 Bowling 2007 Bowling 2007 Bowling 2007 Bowling 2007 Bowling 2007 Bowling 2007 Bowling 2007 Bowling 2007 Bowling 2007 Bowling 2007

◄ SPÄŤ