Kotvenie predsadených loggií

Popis prác:
  • ukotvenie nosnej steny loggie do nosnej steny bytu pozinkovanou kotvou
  • zakrytovanie kotvy zo strany obytného priestoru
  • vysekanie cementovej zálievky kotevného oceľového lana v styku hornej steny loggie a loggiovej dosky
  • ukotvenie betónových zábradlí loggií oceľovými platňami
  • zateplenie loggiovej obvodovej steny
  • olištovanie dilatačnej škáry zatepľovacieho systému so stenami hliníkovou lištou
  • ukotvenie rohových sekcií atiky
  • vysekanie púzdier a rozrezanie kotevných oceľových lán v strešnom plášti

FOTOGALÉRIA - Kotvenie predsadených loggií

Kotvenie predsadených loggií Kotvenie predsadených loggií Kotvenie predsadených loggií Kotvenie predsadených loggií Kotvenie predsadených loggií Kotvenie predsadených loggií Kotvenie predsadených loggií Kotvenie predsadených loggií Kotvenie predsadených loggií Kotvenie predsadených loggií Kotvenie predsadených loggií Kotvenie predsadených loggií Kotvenie predsadených loggií Kotvenie predsadených loggií