Názory partnerov

Vážený p.Krištiak. Dovoľujem si Vás ako konateľa firmy pochváliť za profesionálny a ľudský prístup pri jednaniach ohľadne zateplenia nášho objektu. Taktiez s prácou stavbyvedúceho som bola spokojná. K svojej praci sa staval zodpovedne a vyriesil hneď, keď boli nejaké pripomienky od VB. S firmou TIMEX sme veľmi spokojní. Práce sú prevedené kvalitne, ale hlavne veľmi rýchlo, čo sme boli veľmi milo prekvapení. Dodržiavali ste poriadok na stavenisku a taktiež cez víkendy bol kľud, aj keď pracovníci pracovali. Budem Vás odporúčať, lebo mám s Vami a Vašou firmou dobrú skúsenosť. Ešte raz vám ďakujem.

ZV Kamenská


Naše hodnotenie spolupráce začneme známou frázou, ale v tomto prípade v skutku pravdivou: Je nám naozaj obrovskou cťou a Ďakujeme za možnosť spolupracovať so spoločnosťou TIMEX Turzovka, nakoľko v stavebníctve a najmä v oblasti obnovy bytových domov je dnes žiaľ obrovský problém nájsť firmu, ktorá realizuje práce v tak vysokej kvalite a zároveň nemá pohľadávky voči dodávateľom. Tieto kritéria spoločnosť TIMEX Turzovka spĺňa na vysokej úrovni a v spojením s ľudským a odborným prístupom vedenia firmy a stavbyvedúcich, je s takouto firmou radosť spolupracovať. Spoločnosti prajeme do ďalších rokov najmä veľa vydarených stavieb a spokojných zákazníkov. Tešíme sa, že toho budeme môcť byť súčasťou.

Za spoločnosť Caparol Slovakia
Peter Šidlovský


Vážený pán Krištiak, dovolím si vyjadriť názor väčšiny vlastníkov takto: Boli sme milo prekvapení profesionalitou pracovníkov, empatiou vedúceho stavby p. Fuňáka a dodržaním všetkých vzájomných dohôd vrátane lehôt a korektného vyúčtovania vykonaných prác. Pozitívne odozvy na spôsob a kvalitu prác s nami zdieľaju tiež obyvatelia okolitých domov, ktorí rekonštrukciu s nadšením pozorovali.

Adriana Balážová, zastupca vlastnikov BD
Za sokolovňou 3, Bratislva


Vážený obchodný partner ,naša spolupráca s Vami je na vysokej profesionálnej úrovni,tešíme sa naďalej na ďalšiu spoluprácu a veríme že sa bude naďalej pozitívne vyvíjať.Z nášho hľadiska sa budeme snažiť o maximálne úsilie pre Vašú spokojnosť.

Miroslav Gašinec
obchodno-technický poradca
BASF Slovensko spol. s r.o., Entity 1580, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava


V osobe pána Krištiaka, ako konateľa firmy TIMEX, som našiel partnera u ktorého si vážim predovšetkým priamočiarosť a ochotu vidieť veci v širších súvislostiach. Oceňujem spoluprácu s touto firmou ktorá odvádza prácu na profesionálnej úrovni, či už v rovine obchodnej alebo výrobnej. Želám celej firme veľa pracovných úspechov a teším sa na ďaľšiu spoluprácu.

Ing. Gabriel Kužma
riaditeľ technicko výrobného oddelenia
E-RAN Slovakia spol. s r.o.


So spoločnosťou Timex Turzovka spolupracujeme už druhý rok a najvýstižnejšie hodnotenie tejto spolupráce je KOREKTNOSŤ a PRECÍZNOSŤ. Nikdy sa nestalo, že by si spoločnosť nedodržala zmluvný, písomný, ale ani verbálny záväzok voči našej spoločnosti, alebo k mojej osobe.

Ing. Činčura Ľubomír
riaditeľ VTÚ, V.I.Trade s.r.o. Nitra


Spolupráca so spoločnosťou Timex
Vo svete zatepľovania je málo takých partnerstiev, ktoré by pokiaľ ide o dĺžku spolupráce a kvalitu vzťahu predčili spojenie „Baumit a Timex“. Doteraz sa na spoločných stretnutiach s úsmevom rozpráva príbeh, v ktorom konateľ Timexu Martin Krištiak nasadol s batohom prospektov Baumit do autobusu Turzovka – Dudince a vyrazil za obchodom :o) Bolo to v roku 1994 a Martin Krištiak bol priekopníkom predaja rakúskych materiálov, keďže v tom čase ešte neexistovalo priame obchodné zastúpenie našej materskej firmy na slovenskom trhu. Odvtedy sa časy zmenili, hlavný aktér prešiel od predaja materiálov Baumit k ich používaniu a my môžeme hodnotiť dvadsaťročnú spoluprácu:
Timex je dnes jednou z najsilnejších firiem, ktoré používajú tepelnoizolačné systémy Baumit pri obnove bytových domov. Spolupráca na veľkých projektoch s veľkými objemami materiálov znamená zvládnutie náročnej logistiky, rýchlej operatívy a nastavenie hladkej obchodnej spolupráce. Potvrdením dobrého výsledku sú mnohé referencie našich spoločných zákazníkov. Timex v súčasnosti pôsobí najmä v Bratislave, ale realizácie má prakticky po celom území západoslovenského a stredoslovenského regiónu. Skvelou referenciou je mesto Martin (jedno z miest s najvyšším podielom zateplenia bytového fondu na Slovensku), kde veľká väčšina objektov bola realizovaná práve spoločnosťou Timex.
V oblasti obchodu a technickej podpory prichádza Timex do kontaktu s viacerými ľuďmi z Baumitu a požiadavka je vždy rovnaká: poskytnúť zákazníkovi v čo najkratšom čase ten najkvalitnejší servis. V tomto je konateľ Martin Krištiak perfekcionalista. Pre investora je výhodné spolupracovať s firmou a človekom, ktorý je náročný na kvalitu materiálov, kvalitu práce a kvalitu ľudí. Timex jedna z mála firiem, ktorá má dostatočný počet vlastných zamestnancov, ktorí majú zatepľovanie v rukách a na školeniach Baumitu si vedomosti „len“ rozšíria o najnovšie trendy. Baumit prináša na slovenský trh Myšlienky s budúcnosťou a je pre nás istotou, že s Timexom padnú tieto inovácie na úrodnú pôdu. :-)

Ing. Ivan Havlík, regionálny vedúci predaja spol. Baumit

Firma Timex je jedna z tých, ktorá ukazuje smer ako by to malo fungovať na tomto svete. Včasné platby a príjemné vystupovanie všetkých pracovníkov. Skrátka OK. :-)

Peter Fucek – regionálny manager Stavmat Stavebniny

Teší nás, že po niekoľkoročných skúsenostiach môžeme konštatovať, že s prácou vykonávanou pracovníkmi spoločnosti TIMEX ako na stavbe, tak aj v manažmente spoločnosti sme spokojní. Termín začatia stavieb, ich priebeh a tiež dokončenie a odovzdanie je v dohodnutých termínoch v súlade s uzatvorenými Zmluvami o dielo. Rozpočet je vždy dodržaný bez akéhokoľvek jeho dodatočného navyšovania . Na stavbe je neustále stavbyvedúci, ktorý koordinuje práce tak, aby prebiehali plynule a v dobrej kvalite , čo doteraz potvrdil každý stavebný dozor. Na práce vykonávané spoločnosťou TIMEX sme nemali tiež žiadne reklamácie zo strany vlastníkov bytov. Z uvedených dôvodov považujeme výber spoločnosti TIMEX na realizáciu stavených prác za veľmi dobrú voľbu.

Dpt. Anna Patorčevová - Bratislavská správcovská spoločnosť spol. s r.o.

Spoločnosť Timex nám realizovala zateplenie bytového domu a sanáciu lódžii. S kvalitou prác, rýchlosťou a prístupom sme boli veľmi spokojní. Ocenili sme veľmi aj ľudský prístup stavbyvedúceho, ktorý sa snažil zrealizovať všetky naše požiadavky, aj tie, ktoré neboli dopredu dohodnuté. Najviac oceňujeme, že aj napriek tomu, že medzi podpisom zmluvy a realizáciou prebehli dva roky a prišlo k niekoľkým zmenám, neboli nám navyšované ceny, tak, ako to mnoho stavebných spoločností robí. Spoločnosť Timex určite odporúčame.

Iveta Miháliková – zastupca vlastníkov bytov ul. J. Hagaru 17 Bratislava

So spoločnosťou timex, s.r.o. sme začali spolupracovať v januári 2015 na stavbe v Nitre. Na začiatku tejto spolupráce, sa podpísala rámcová zmluva a objednávka na danú stavbu, kde sme dohodli presne podmienky. Po zvládnutí všetkých formalít sme začali montovať lešenie, ktoré sa odovzdalo preberacím protokolom. Každý si povie, že tieto vecí sú samozrejmosťou, oní sú ale len potiaľto. Firma timex pokračuje aj ďalej. Po vystavení prvej faktúry na moje milé prekvapenie - prišla úhrada načas, teda ešte pred dátumom splatnosti. Vlastne všetky faktúry doteraz sú uhradené ešte pred termínom splatnosti, čo je v tejto dobe zvlášť v stavebníctve skôr raritou, ako pravidlom, ale česť výnimkám. Firmu timex hodnotím ako serióznu firmu, s ktorou sa dobre spolupracuje, čo sa dohodne to aj vždy platí.

Maťko Milan, konateľ euroscaffold, s.r.o.

Firma Timex – Martin Krištiak, s.r.o. realizovala v období od decembra 2014 do júla 2015 „Zateplenie budov ŠD Nitra a ŠD Zobor UKF v Nitre, ktorého súčasťou bola aj rekonštrukcia Loggií a plochej strechy v objeme za takmer 1 milion eur s DPH. Práce boli vykonané včas, podľa projektu a v požadovanej kvalite. Spolupráca fungovala bez problémov, ak bolo treba, vyšli nám vždy v ústrety, čo nie je celkom bežný jav na Slovensku. Takže celkovo veľká spokojnosť, skutočnú kvalitu vykonaných prác ale preverí až čas.

Ing. Peter Vítek, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre