Život firmy:

Paríž 2005

Jarné prázdniny 2005 využilo 18 zamestnancov v spoločnosti rodinných príslušníkov na zájazd do Paríža. Piatkové ráno nás vyprevádzalo smutným a sychra-vým počasím, ktoré sa nezmenilo počas celej cesty. Po drobných problémoch s autobusom sme ráno dorazili do Paríža, kde sme začali prehliadkou chrámu Notre Dame. Dvojdňový program plný prehliadok a zoznamovania sa s Parížom sme ukončili návštevou Eifellovej veže a plavbou po Seine. Nočná cesta domov sa niesla v duchu plánovania ďalších akcií so svojimi najbližšími.

Paríž 2005 Paríž 2005 Paríž 2005 Paríž 2005 Paríž 2005 Paríž 2005 Paríž 2005 Paríž 2005 Paríž 2005 Paríž 2005 Paríž 2005 Paríž 2005 Paríž 2005 Paríž 2005 Paríž 2005 Paríž 2005 Paríž 2005 Paríž 2005 Paríž 2005 Paríž 2005 Paríž 2005 Paríž 2005 Paríž 2005

◄ SPÄŤ