TIMEX

Referencie

Referencie v období od roku 1994 do roku 2020.

Zateplenie
obvodového plášťa
Zrekonštruované
balkónové a loggiové
dosky
Zakotvené
predsadené loggie
Obnovené kopilitové
a schodiskové steny
vymurovaním

505 109 m2

10 397 m2
v počte 2 831 ks

1 136 ks

4 333 m2
v počte 29 ksReferencie      Referencie      Referencie      Referencie

Referencie      Referencie      Referencie      Referencie

Referencie      Referencie      Referencie      Referencie

Referencie      Referencie      Referencie      Referencie

Referencie      Referencie      Referencie      Referencie

Referencie