Rekonštrukcia schodiskových stien - vymurovaním

Popis prác:
  • odstránenie pôvodnej oceľovej konštrukcie copilitovej zostavy
  • osadenie novej oceľovej konštrukcie so základným náterom
  • vymurovanie výplňového muriva do novej konštrukcie
  • osadenie nových plastových okien s parapetami
  • omietnutie a maľba interiérovej strany steny
  • zateplenie exteriérovej strany

FOTOGALÉRIA

Rekonštrukcia schodiskových stien Rekonštrukcia schodiskových stien Rekonštrukcia schodiskových stien Rekonštrukcia schodiskových stien Rekonštrukcia schodiskových stien Rekonštrukcia schodiskových stien Rekonštrukcia schodiskových stien Rekonštrukcia schodiskových stien Rekonštrukcia schodiskových stien Rekonštrukcia schodiskových stien Rekonštrukcia schodiskových stien Rekonštrukcia schodiskových stien Rekonštrukcia schodiskových stien Rekonštrukcia schodiskových stien Rekonštrukcia schodiskových stien Rekonštrukcia schodiskových stien Rekonštrukcia schodiskových stien Rekonštrukcia schodiskových stien Rekonštrukcia schodiskových stien Rekonštrukcia schodiskových stien Rekonštrukcia schodiskových stien Rekonštrukcia schodiskových stien Rekonštrukcia schodiskových stien Rekonštrukcia schodiskových stien Rekonštrukcia schodiskových stien Rekonštrukcia schodiskových stien Rekonštrukcia schodiskových stien Rekonštrukcia schodiskových stien Rekonštrukcia schodiskových stien Rekonštrukcia schodiskových stien