Život firmy:

Súťaž guláš 2007

V sobotu 24.6.2007 sa uskutočnil 1. ročník súťaže o najlepší guláš, ktorej sa zúčastnilo 9 družstiev. Porota zložená zo zástupcov mesta, firmy Timex a jej obchodných partnerov to pri vyhodnocovaní nemala ľahké a nakoniec určila toto poradie: 1. SDKÚ-DS, 2. TIMEX, 3. Poslanci MZ Turzovka. Odmenení však boli všetci zúčastnení, pretože sa dobre zabavili a samozrejme aj najedli.

Súťaž - Guláš 2007 Súťaž - Guláš 2007 Súťaž - Guláš 2007 Súťaž - Guláš 2007 Súťaž - Guláš 2007 Súťaž - Guláš 2007 Súťaž - Guláš 2007 Súťaž - Guláš 2007 Súťaž - Guláš 2007 Súťaž - Guláš 2007 Súťaž - Guláš 2007 Súťaž - Guláš 2007 Súťaž - Guláš 2007 Súťaž - Guláš 2007 Súťaž - Guláš 2007 Súťaž - Guláš 2007 Súťaž - Guláš 2007 Súťaž - Guláš 2007 Súťaž - Guláš 2007 Súťaž - Guláš 2007 Súťaž - Guláš 2007 Súťaž - Guláš 2007 Súťaž - Guláš 2007 Súťaž - Guláš 2007 Súťaž - Guláš 2007 Súťaž - Guláš 2007 Súťaž - Guláš 2007 Súťaž - Guláš 2007 Súťaž - Guláš 2007 Súťaž - Guláš 2007 Súťaž - Guláš 2007 Súťaž - Guláš 2007 Súťaž - Guláš 2007

◄ SPÄŤ